Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek regionalny innowacyjnego pieczywa wysokobłonnikowego, cechującego się najwyższymi walorami prozdrowotnymi”

 

Informacja o projekcie:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii wytwarzania pieczywa, cechującego się niespotykanym na świecie poziomem udziału błonnika owsianego, w tym jego najzdrowszej frakcji, czyli betaglukanu.

Technologia przewidziana do wdrożenia w ramach projektu została opracowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (czołowa jednostka w skali kraju, wyspecjalizowana w segmencie spożywczym). w 2015r. technologia została zgłoszona do ochrony patentowej, wykazując wysoką zdolność patentową.

W ramach projektu Wnioskodawca nabędzie, zarówno licencję na stosowanie technologii, wraz z wymaganym knowhow, oraz środki trwałe niezbędne do wdrożenia nowej technologii i wytwarzania innowacyjnego pieczywa.

Wnioskodawca jako pierwsza piekarnia w województwie kujawsko-pomorskim, wprowadzi nową technologię i nowy asortyment do oferty.

Wartość projektu: 990 000,00 zł

Wartość dofinansowania (wkładu z Funduszy Europejskich): 445 000,00 zł

Zamówienia w ramach projektu:

 

Zapytanie ofertowe na mieszałkę – Postępowanie ofertowe Ruminscy_mieszalka.pdf

Zapytanie ofertowe na piec jednokomorowy – Postępowanie ofertowe Ruminscy_piec.pdf